Dnes je: Pátek 19.04.2024 Svátek má: Rostislav

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Konkurz na funkci ředitele/ky mateřské školy v Nových Dvorech

Obec Nové Dvory vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky mateřské školy.

Požadavky: předpoklady stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) – pro výkon funkce ředitele školy dle § 5, předpoklady podle § 3 (plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, prokázaná znalost českého jazyka) a odborná kvalifikace podle § 6 zákona (případně § 32a), dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.

Přihlášky zasílejte do 20.5.2016 na adresu zřizovatele: Obec Nové Dvory, Nové Dvory 70, 592 12 Nížkov

Obálku označit: „Konkursní řízení na ředitele/ku Mateřské školy Nové Dvory. NEOTVÍRAT!“

K přihlášce doložte: ověřenou kopii dokladu o splnění předpokladu odborné kvalifikace podle § 6 (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání), výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele, doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy, písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.