Dnes je: Pondělí 20.05.2024 Svátek má: Zbyšek

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Oznámení o době a místě konání krajských voleb

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Vysočina v Obci Hamry nad Sázavou.

Starosta obce HAMRY nad Sázavou podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů,

Oznamuje:

  1. Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční:

– v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
– v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

  2. Místem konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina pro celou obec:

Hamry nad Sázavou je volební místnost v obřadní síni Obecního úřadu Hamry nad Sázavou č.p.322.

  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky.

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

00

  6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den hlasování okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

V takovém případě vyšle okrsková volební komise k oprávněnému občanovi své dva členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

 

V den voleb bude zřízeno do volební místnosti telefonické spojení: 566 623 122.

 

V Hamrech nad Sázavou 25. září 2016.

 

Hubert Křesťan – starosta obce