Dnes je: Pátek 19.04.2024 Svátek má: Rostislav

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta obce Hamry nad Sázavou podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta  republiky o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) oznamuje, že volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od  8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb pro celou obec Hamry nad Sázavou je volební místnost v obřadní síni obecního úřadu Hamry nad Sázavou č.p.322. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České Republiky (platným cestovním, diplomatickým, nebo služebním  pasem České republiky) nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Kompletní informace naleznete v tomto Oznámení.