Dnes je: Pondělí 20.05.2024 Svátek má: Zbyšek

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Přípojky kanalizace – projektová dokumentace

Projektová dokumentace (dále jen PD) pro připojení jednotlivých nemovitostí ke splaškové kanalizaci (dále jen přípojky), byla ověřena stavebním úřadem a získala územní souhlas. Nyní je možné podle této PD legálně zbudovat jednotlivé přípojky v první etapě – POUZE V HORNÍCH A DOLNÍCH HAMRECH.

PD obec postupně předá majitelům nemovitostí. Zastupitelstvo obce rozhodlo (ZO č.9 ze dne 19.12.2019 usnesení č. 10), že na PD přispěje částkou 1400,-Kč na jednu přípojku z celkové ceny 3400,-Kč vč. DPH. To znamená, že PD na jednu přípojku obec přeprodá majiteli za 2000,-Kč, vč. DPH. Tuto částku je možné zaplatit hotově při převzetí nebo na účet 1622328339/0800VARIABILNÍM SYMBOLEM 144xxx, kde xxx je číslo popisné připojované nemovitosti (např. nemovitost číslo popisné 96 bude mít variabilní symbol 14496). Platbu na účet proveďte 5 dní před plánovaným převzetím PD, abychom byli schopní potvrdit, že jsme platbu obdrželi.

Dále při předání bude nutné podepsat předávací protokol a doručenku (v případě více majitelů nemovitosti je nutný podpis všech majitelů). PD je možné vyzvednou na OÚ Hamry nad Sázavou od 16.10.2023 do 12.12.2023. Potvrzených PD je přibližně 200 ks, proto prosím nechoďte všichni hned první týden, abychom předešli frontám.

Fyzické připojování jednotlivých nemovitostí ke kanalizaci bude možné pravděpodobně od 1.4.2024 do 30.6.2025, pokud by došlo ke změně, budeme vás informovat.

Před započetím stavby přípojky (kopáním) si nechte vytyčit průběh sítí (plyn, CETIN, voda, elektrika), tím předejdete jejich poškození a případným drahým opravám.

Před zasypáním potrubí je nutné přizvat pracovníka VAS. Ten vám potvrdí kvalitní provedení přípojky dle projektu a dá podpis, který je nutný ke kolaudaci.

Dále je nutné nejlépe před zasypáním přípojky udělat geodetické zaměření, abyste v budoucnu věděli, kudy přípojka vede a mohli přípojku zkolaudovat.

Děkujeme mnohokrát za spolupráci.

 

Přípojky kanalizace – projektová dokumentace