Dnes je: Pátek 19.07.2024 Svátek má: Čeněk

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Upozornění na zákonnou povinnost pro vlastníky lesa

Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou, odbor životního prostředí, se v závislosti s významným obdobím sucha v minulých letech a probíhající kůrovcovou kalamitou obrací na vlastníky lesa s následujícím upozorněním:

Vlastnící lesů jsou podle lesního zákona povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů na les, zejména bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i například kůrovců.

Je tedy nezbytné zpracovat a asanovat veškeré kůrovcové stromy a dříví s dosud přítomnými vývojovými stádii kůrovce do 31.3.2019, nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stromů.

Dále je nutné zpracovat a asanovat veškeré kůrovcové dříví napadené v období měsíců dubna a května 2019 do 30.5.2019, nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stromů.

Zároveň zpracovat a asanovat veškerou nahodilou těžbu do 30.5.2019.

 

Kompletní zprávu Městského úřadu a ostatní povinnosti vlastníků lesa naleznete v přiloženém souboru.

Upozornění pro vlastníky lesa – kůrovcové stromy