Dnes je: Sobota 20.04.2024 Svátek má: Marcela

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Rozvoj obce

Provádíme:

 

 • Stavbu kanalizace a rekonstrukci přilehlých vodovodů. V sekci kanalizace naleznete bližší informace.

Fotogalerie realizace kanalizace:

 

Dolní Hamry

 

 

Horní Hamry

 

 

Plánujeme:

 • Opravu komunikací
 • Rekonstrukce tenisového hřiště vedle tělocvičny
 • Propojení chodníků – křižovatka u Vlasáků (pod kulturním domem) / Najdek
 • Kanalizace obce
 • Chodník Najdek – návrhové studie:

Chodník-Najdek-situace-varianta_1

Chodník-Najdek-situace-varianta_2

 • Rekonstrukce mostů přes železnici – schůzka s projektantem 1.2.2024

Pozvánka – mosty přes železnici – schůzka s projektantem

 

Dokončili jsme:

 

 • Základní škola – naše obec získala dotaci na přístavbu ZŠ. Ke stávající budově jsme přistavěli směrem ke Žďáru dvě třídy. Dne 22.10.2021 od 15 do 17 hodin proběhne Den otevřených dveří.
 • Projekt “Přístavba ke stávajícímu objektu ŽŠ Hamry n/S číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003993 byl spolufinancován Evropskou Unií. Projekt byl podpořen z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu České republiky.

 

 • Vybudovali jsme chodník v Horních Hamrech – od křižovatky u Pátkových směrem ke Žďáru nad Sázavou po levé straně silnice 1/19. V další fázi (zřejmě v příštím roce) bude následovat pokládka dlažby.

 

 • Na cestě od Poulových směrem na Vápenici budujeme nový odvodňovací žlab pod železničním mostem.

 

 • Úpravy vodního toku řeky Sázavy u historického kamenného mostu v Dolních Hamrech.

 

 • Protiradonové a stavební úpravy v mateřské škole

 

 • Zakoupili jsme 3 rolety, které jsme umístili na balkon v kulturním domě – směrem na sál. Tím vznikla možnost pronajímat celý balkon (včetně galerie) i v zimním období.

 

 • Stavbu plachtové haly za mateřskou školkou, jejíž instalace je prováděna za pomoci obou hasičských sborů. V hale bude uskladněna obecní technika a vozidla SDH Hamry a SDH Najdek.

 

 • Zpracování napadených stromů kůrovcem, realizujeme jejich pořez a prodej. Po těžbě stromů zajišťujeme úklid obecních lesů a stahování větví. Dále opravujeme dlažby okolo silničních kanálů, opravy cest a další práce. Prodloužili jsme chodník u Spolkového domu.

 

 • Osvětlení v Dolních Hamrech, směrem od kamenného mostu na Vašák, následně jde nové vedení po komunikacích podél bývalé železniční tratě k pomníků padlých vojáků.

 

 • Výstavbu Spolkového domu. Dne 21.11.2019 proběhla kolaudace a Spolkový dům je již využívaný, nyní zejména Pionýry.

 

 • Údržbu silnic a chodníků.

 

 • Změnu Územního plánu obce č. 3. Aktuální soubory naleznete zde.
 • Novou komunikaci v Dolních Hamrech, okolo RD Štouračů, přes “Vašák”, dále spojovací cestou směrem na bývalé JZD. Ukončení u průchodu na Leskovice. Připravujeme koncept osvětlení.

 

 • V rámci brigádnických prací nátěry laviček, sportovního zařízení, vývěsních ploch. Údržba chodníků a obecních parkovacích ploch.

 

 • Sjezd do obecního lesa pro těžkou techniku “Na mlejnku”,- pod mateřskou školkou.

 

 • Demolici pionýrské klubovny.
 • Výsadba nových stromků v celé naší obci.

 

 • Renovace schodů u bývalého Obecního úřadu.

 

 • Již delší dobu jsme pozorovali padající kamení a nebezpečně puklé části skály, která se nachází mezi náhonem k elektrárně pana Miliána a řekou Sázavou, na rozhraní Dolních Hamrů a Najdeku. Pěšina pod skálou sice není značená jako turistická či jiná cesta, nicméně je často občany i turisty používaná, také díky hezkému přírodnímu zákoutí. Skupinka dobrovolníků, v čele s odborníkem na sanaci skal a svahů, v sobotu 3. června provedla průzkum a zároveň prvotní zajištění nebezpečných úseků. S pomocí nářadí a těžké techniky se podařilo nestabilní části skály uvolnit a sesunout na cestu, která se tak v nejužším místě mírně zvětšila. Průchod pod skálou je nyní určitě bezpečnější, nicméně je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 

 • Hlavní náplní v zimních a jarních měsících bylo zajištění bezpečného provozu na silnicích a chodnících, údržba a servis techniky. V jarních měsících jsme s místními hasičskými sbory prováděli průřez a kácení nebezpečných stromů.

 

 • Ve Šlakhamrech je v nezpevněné cestě dokončena dešťová kanalizace a silniční vpusti.  Úsek, kde byla dělaná dešťová kanalizace, se zavezl frézovanou asfaltovou drtí, která se na jaře použila do silničního kufru. Jsou provedeny terénní úpravy. Stavbu se podařilo koncem roku 2016 zkolaudovat.

 

 • Za podpory Fondu Vysočiny bylo vybudováno osvětlení přechodů pro chodce v obci. Byly osvětleny dva stávající a jeden nově budovaný přechod. Konkrétně se jedná o osvětlení následujících přechodů:

1) stávající přechod pro pěší v obci Hamry nad Sázavou na silnici I/19 u zastávky BUS

2) stávající přechod pro pěší na silnici I/19 u domu č.p. 7

3) nově budovaný přechod pro chodce na silnici III/01843 u ZŠ

Fond Vysočiny

 

 • Oprava komunikace v Leskovicích u křižovatky na hlavní silnici č. 19.

 

 • V sídlišti Bernatky, v lokalitě “CH”, pod klášterskou cestou jsme provedli asfaltování místní komunikace.

 

 • Rekonstrukce opěrných zídek v Dolních Hamrech, nedaleko kapličky.

 

 • Zateplení mateřské školky včetně nové fasády. Bylo instalováno nové topidlo – tepelné čerpadlo vzduch – voda. Pro úspěšnou kolaudaci jsme navíc pořídili: 7 ks protipožárních dveří, včetně zavíračů a prahů. Rozšířili jsme počet hasicích přístrojů a v jídelně namontovali protihlukový strop.

 

 • Výměna polí u plotu okolo školy.

 

 • Oprava komunikace v Horních Hamrech u autobusové zastávky. Odfrézování asfaltového koberce a položení nové vrstvy asfaltu.

 

 • Oplocení obecního hospodářského dvora

 

 • Oprava mostků přes řeku Sázavou pod Rozštípenou skálou

 

 • Oprava poškozené komunikace v Leskovicích, v křižovatce směrem k Mlynaříkům. Odbagrování veliké “boule”, následné položení štěrku a nového asfaltového koberce.

 

 • Bezpečnostní sítě na zábradlích na železničních mostech v Najdeku a Šlakhamrech