Dnes je: Čtvrtek 17.10.2019 Svátek má: Hedvika

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Plán rozvoje obce

Provádíme:

 • Výstavbu Spolkového domu. Po zemních pracích, základech a stavbě nosných zdí se dále pracovalo na krovech, zastřešení a zateplení. V současné době probíhají práce v interiéru, instalace septiku.

 

 • Příprava stavby kanalizace v naší obci, správní řízení, financování
 • Sekání trávy, nátěry zastávek, laviček a dalšího dřevěného vybavení obce
 • Antukové hřiště – v současné době máme zadanou výrobu venkovní bedny na nářadí a sloupky a jako správce se zatím nikdo nepřihlásil.

 

Plánujeme:

 • Opravu komunikací
 • Propojení chodníků – křižovatka u Vlasáků (pod kulturním domem) / Najdek
 • Sanace nebo rekonstrukce kapličky v Najdeku
 • Kanalizace obce

 

Dokončili jsme:

 • Údržbu silnic a chodníků.

 

 • Změnu Územního plánu obce č. 3. Aktuální soubory naleznete zde.
 • Novou komunikaci v Dolních Hamrech, okolo RD Štouračů, přes „Vašák“, dále spojovací cestou směrem na bývalé JZD. Ukončení u průchodu na Leskovice. Připravujeme koncept osvětlení.

 

 • V rámci brigádnických prací nátěry laviček, sportovního zařízení, vývěsních ploch. Údržba chodníků a obecních parkovacích ploch.

 

 • Sjezd do obecního lesa pro těžkou techniku „Na mlejnku“,- pod mateřskou školkou.

 

 • Demolici pionýrské klubovny.
 • Výsadba nových stromků v celé naší obci.

 

 • Renovace schodů u bývalého Obecního úřadu.

 

 • Již delší dobu jsme pozorovali padající kamení a nebezpečně puklé části skály, která se nachází mezi náhonem k elektrárně pana Miliána a řekou Sázavou, na rozhraní Dolních Hamrů a Najdeku. Pěšina pod skálou sice není značená jako turistická či jiná cesta, nicméně je často občany i turisty používaná, také díky hezkému přírodnímu zákoutí. Skupinka dobrovolníků, v čele s odborníkem na sanaci skal a svahů, v sobotu 3. června provedla průzkum a zároveň prvotní zajištění nebezpečných úseků. S pomocí nářadí a těžké techniky se podařilo nestabilní části skály uvolnit a sesunout na cestu, která se tak v nejužším místě mírně zvětšila. Průchod pod skálou je nyní určitě bezpečnější, nicméně je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 

 • Hlavní náplní v zimních a jarních měsících bylo zajištění bezpečného provozu na silnicích a chodnících, údržba a servis techniky. V jarních měsících jsme s místními hasičskými sbory prováděli průřez a kácení nebezpečných stromů.

 

 • Ve Šlakhamrech je v nezpevněné cestě dokončena dešťová kanalizace a silniční vpusti.  Úsek, kde byla dělaná dešťová kanalizace, se zavezl frézovanou asfaltovou drtí, která se na jaře použila do silničního kufru. Jsou provedeny terénní úpravy. Stavbu se podařilo koncem roku 2016 zkolaudovat.

 

 • Za podpory Fondu Vysočiny bylo vybudováno osvětlení přechodů pro chodce v obci. Byly osvětleny dva stávající a jeden nově budovaný přechod. Konkrétně se jedná o osvětlení následujících přechodů:

1) stávající přechod pro pěší v obci Hamry nad Sázavou na silnici I/19 u zastávky BUS

2) stávající přechod pro pěší na silnici I/19 u domu č.p. 7

3) nově budovaný přechod pro chodce na silnici III/01843 u ZŠ

Fond Vysočiny

 

 • Oprava komunikace v Leskovicích u křižovatky na hlavní silnici č. 19.

 

 • V sídlišti Bernatky, v lokalitě „CH“, pod klášterskou cestou jsme provedli asfaltování místní komunikace.

 

 • Rekonstrukce opěrných zídek v Dolních Hamrech, nedaleko kapličky.

 

 • Zateplení mateřské školky včetně nové fasády. Bylo instalováno nové topidlo – tepelné čerpadlo vzduch – voda. Pro úspěšnou kolaudaci jsme navíc pořídili: 7 ks protipožárních dveří, včetně zavíračů a prahů. Rozšířili jsme počet hasicích přístrojů a v jídelně namontovali protihlukový strop.

 

 • Výměna polí u plotu okolo školy.

 

 • Oprava komunikace v Horních Hamrech u autobusové zastávky. Odfrézování asfaltového koberce a položení nové vrstvy asfaltu.

 

 • Oplocení obecního hospodářského dvora

 

 • Oprava mostků přes řeku Sázavou pod Rozštípenou skálou

 

 • Oprava poškozené komunikace v Leskovicích, v křižovatce směrem k Mlynaříkům. Odbagrování veliké „boule“, následné položení štěrku a nového asfaltového koberce.

 

 • Bezpečnostní sítě na zábradlích na železničních mostech v Najdeku a Šlakhamrech