Dnes je: Středa 21.10.2020 Svátek má: Brigita

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Rozvoj obce

Řešíme:

 • Mateřská školka – opakované měření potvrdilo výskyt radonu v MŠ. Koncentrace radonu bohužel mnohonásobně překročila doporučenou hodnotu, proto bude nutné ve školce udělat stavební opatření. Zakončeny již byly demoliční práce, proběhla pokládka provzdušňovacích panelů s nucenou ventilací vzduchu a pokračujeme betonováním podlah. Po vyzrání betonu, který byl položen v posledním srpnovém týdnu, je zapotřebí nechat beton několik dní až týdnů vyzrát. Proběhlo přebroušení podlah a nová malba. Zbývá položit novou dlažbu a nastěhovat zpět nábytek. Budeme se snažit práce co nejvíce urychlit, aby od začátku listopadu byl provoz školky v běžném režimu.

 

 • Základní škola – naše obec získala dotaci na přístavbu ZŠ. Ke stávající budově přistavíme směrem ke Žďáru dvě třídy. Po prázdninách roku 2021 už by měly být k dispozici dvě nové a moderní třídy. Stavební práce započaly na začátku srpna. Nyní je připraveno vše na zdění obvodového zdiva v přízemí.

 

 • Na cestě od Poulových směrem na Vápenici upravíme vpust pod železničním mostem.

 

 • Dále dobudujeme chodník v Horních Hamrech – od křižovatky u Pátkových směrem ke Žďáru nad Sázavou po levé straně silnice 1/19.

 

 • Kanalizace – té se průběžně věnujeme, zejména správnímu řízení a financování. V sekci kanalizace naleznete bližší informace.

 

 • Průběžně budeme upravovat propadlé kanály v chodnících a obecních komunikacích.

 

 • Antukové hřiště – získali jsme dotaci z Kraje Vysočina na vylepšení tenisového kurtu u školy. Zničíme plevel, doplníme antuku, vyměníme čáry a uděláme pár dalších vylepšení. Mimo finanční spoluúčasti z obecního rozpočtu bude potřeba i spoluúčast na brigádě. O termínech společných brigád budeme dopředu informovat. Jakmile se nám podaří kurt vylepšit, tak bude potřeba na něm hrát, aby nám znovu nezarostl plevelem.

 

Plánujeme:

 • Opravu komunikací
 • Propojení chodníků – křižovatka u Vlasáků (pod kulturním domem) / Najdek
 • Sanace nebo rekonstrukce kapličky v Najdeku
 • Kanalizace obce

 

Dokončili jsme:

 • Zakoupili jsme 3 rolety, které jsme umístili na balkon v kulturním domě – směrem na sál. Tím vznikla možnost pronajímat celý balkon (včetně galerie) i v zimním období.

 

 • Stavbu plachtové haly za mateřskou školkou, jejíž instalace je prováděna za pomoci obou hasičských sborů. V hale bude uskladněna obecní technika a vozidla SDH Hamry a SDH Najdek.

 

 • Zpracování napadených stromů kůrovcem, realizujeme jejich pořez a prodej. Po těžbě stromů zajišťujeme úklid obecních lesů a stahování větví. Dále opravujeme dlažby okolo silničních kanálů, opravy cest a další práce. Prodloužili jsme chodník u Spolkového domu.

 

 • Osvětlení v Dolních Hamrech, směrem od kamenného mostu na Vašák, následně jde nové vedení po komunikacích podél bývalé železniční tratě k pomníků padlých vojáků.

 

 • Výstavbu Spolkového domu. Dne 21.11.2019 proběhla kolaudace a Spolkový dům je již využívaný, nyní zejména Pionýry.

 

 • Údržbu silnic a chodníků.

 

 • Změnu Územního plánu obce č. 3. Aktuální soubory naleznete zde.
 • Novou komunikaci v Dolních Hamrech, okolo RD Štouračů, přes “Vašák”, dále spojovací cestou směrem na bývalé JZD. Ukončení u průchodu na Leskovice. Připravujeme koncept osvětlení.

 

 • V rámci brigádnických prací nátěry laviček, sportovního zařízení, vývěsních ploch. Údržba chodníků a obecních parkovacích ploch.

 

 • Sjezd do obecního lesa pro těžkou techniku “Na mlejnku”,- pod mateřskou školkou.

 

 • Demolici pionýrské klubovny.
 • Výsadba nových stromků v celé naší obci.

 

 • Renovace schodů u bývalého Obecního úřadu.

 

 • Již delší dobu jsme pozorovali padající kamení a nebezpečně puklé části skály, která se nachází mezi náhonem k elektrárně pana Miliána a řekou Sázavou, na rozhraní Dolních Hamrů a Najdeku. Pěšina pod skálou sice není značená jako turistická či jiná cesta, nicméně je často občany i turisty používaná, také díky hezkému přírodnímu zákoutí. Skupinka dobrovolníků, v čele s odborníkem na sanaci skal a svahů, v sobotu 3. června provedla průzkum a zároveň prvotní zajištění nebezpečných úseků. S pomocí nářadí a těžké techniky se podařilo nestabilní části skály uvolnit a sesunout na cestu, která se tak v nejužším místě mírně zvětšila. Průchod pod skálou je nyní určitě bezpečnější, nicméně je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 

 • Hlavní náplní v zimních a jarních měsících bylo zajištění bezpečného provozu na silnicích a chodnících, údržba a servis techniky. V jarních měsících jsme s místními hasičskými sbory prováděli průřez a kácení nebezpečných stromů.

 

 • Ve Šlakhamrech je v nezpevněné cestě dokončena dešťová kanalizace a silniční vpusti.  Úsek, kde byla dělaná dešťová kanalizace, se zavezl frézovanou asfaltovou drtí, která se na jaře použila do silničního kufru. Jsou provedeny terénní úpravy. Stavbu se podařilo koncem roku 2016 zkolaudovat.

 

 • Za podpory Fondu Vysočiny bylo vybudováno osvětlení přechodů pro chodce v obci. Byly osvětleny dva stávající a jeden nově budovaný přechod. Konkrétně se jedná o osvětlení následujících přechodů:

1) stávající přechod pro pěší v obci Hamry nad Sázavou na silnici I/19 u zastávky BUS

2) stávající přechod pro pěší na silnici I/19 u domu č.p. 7

3) nově budovaný přechod pro chodce na silnici III/01843 u ZŠ

Fond Vysočiny

 

 • Oprava komunikace v Leskovicích u křižovatky na hlavní silnici č. 19.

 

 • V sídlišti Bernatky, v lokalitě “CH”, pod klášterskou cestou jsme provedli asfaltování místní komunikace.

 

 • Rekonstrukce opěrných zídek v Dolních Hamrech, nedaleko kapličky.

 

 • Zateplení mateřské školky včetně nové fasády. Bylo instalováno nové topidlo – tepelné čerpadlo vzduch – voda. Pro úspěšnou kolaudaci jsme navíc pořídili: 7 ks protipožárních dveří, včetně zavíračů a prahů. Rozšířili jsme počet hasicích přístrojů a v jídelně namontovali protihlukový strop.

 

 • Výměna polí u plotu okolo školy.

 

 • Oprava komunikace v Horních Hamrech u autobusové zastávky. Odfrézování asfaltového koberce a položení nové vrstvy asfaltu.

 

 • Oplocení obecního hospodářského dvora

 

 • Oprava mostků přes řeku Sázavou pod Rozštípenou skálou

 

 • Oprava poškozené komunikace v Leskovicích, v křižovatce směrem k Mlynaříkům. Odbagrování veliké “boule”, následné položení štěrku a nového asfaltového koberce.

 

 • Bezpečnostní sítě na zábradlích na železničních mostech v Najdeku a Šlakhamrech