Dnes je: Pátek 19.07.2024 Svátek má: Čeněk

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

SDH Hamry

Náš Sbor dobrovolných hasičů má sídlo v budově bývalého obecního úřadu. V horní části, naproti obecní knihovně, máme zasedací místnost. Ve spodní části šatnu a v přízemí garáž s potřebným vybavením. Využíváme zásahové vozidlo Volkswagen Transportér, případně doprovodné vozidlo Robur.

sdh-hamryVýjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů Hamry nad Sázavou je zřizována obcí. Disponujeme jednotkou, která je zařazena do kategorie JPO V. Tu tvoří vybraní členové sboru, kteří vykonávají službu dobrovolně. Výjezd jednotky je do 10 minut od vyhlášení poplachu. K výjezdu používáme zásahové vozidlo VW Transportér T4. To je kromě jiného vybaveno kalovým čerpadlem, motorovou pilou a elektrocentrálou. Ke každému zásahu vezeme na přívěsu motorovou stříkačku PS 12 s potřebným vybavením.

Ke dni 1. 1. 2015 má náš sbor 69 členů, z toho 30 mužů, 16 žen a 23 mládeže.

V rámci činnosti Sboru dobrovolných hasičů se soustředíme zejména na práci s dětmi. Každým rokem se účastníme okolo 20 soutěží a snažíme se bojovat o přední příčky, což se nám ve většině závodů daří. Máme dětská družstva v kategorii mladších, i v kategorii starších. Každé z dětí může začít navštěvovat naše tréninky a závody od 6 let. V případě zájmu neváhejte kontaktovat vedoucí mládeže Martinu Březinovou na telefonu 728 833 550.

Družstva máme i v kategorii dospělých, se kterými se účastníme okolo 10 závodů ročně.

Dále se zaměřujeme na pořádání akcí: Dětský karneval, Dětský den, Čarodějnická tancovačka, Lampionový průvod, Reprezentační hasičský ples, taneční zábavy, dětské soutěže a spoustu dalších akcí.

V obci se staráme o hasičské hřiště, které udržujeme a využíváme k pořádání hasičských soutěží a k tréningu mládeže a dospělých.

Více informací a bohatou fotogalerii naleznete na našich stránkách: www.sdhhamry.cz

 

Zde si můžete přečíst o historii našeho sboru:

Sbor dobrovolných hasičů v Hamrech nad Sázavou byl založen v roce 1898. Na jeho ustanovení měl velký vliv tehdejší starosta obce, pan Jan Juda. Byla zakoupena dvoukolová ruční stříkačka, výzbroj a stejnokroje. Na uhrazení vydání bylo použito příspěvku 100 zlatých od Vysokého výboru zemského. Zbytek byl hrazen z obecních přirážek. Pojišťovna proti ohni přispěla 60 zlatými.

Roku 1898 přihlásilo se 14 činných a 6 přispívajících členů, a to Jan Pochop ml., František Juda, Alois Březina ml., Čeněk Frídl, Jan Lopour, Konrád Brychta, František Holoubek, František Pelikán ml., Ján Kalivoda, Alois Kocián, Alois Klimeš, Jan Černý, František Lodin a Alois Benc. Po volbách byl zvolen náčelníkem František Juda, podnáčelníkem Alois Březina, četařem Vincenc Frídl. Přispívajícími členy byli Leopold Maňásek, Alois Březina st., Jan Pochop st., František Pelikán, Václav Pochop, František Pelikán ml., František Špinar. Přispívající člen Alois Březina st. byl zvolen jednatelem a pokladníkem.
V následujícím roce hasí požár v Najdeku.

Od roku 1901 se postupně nakupovaly hadice, látka na ušití stejnokrojů a čapek, nová trubka. Pořádaly se taneční zábavy a plesy, přednášky o působení hasičstva a v roce 1909 se čtyři členové sboru zúčastnili hasičského sjezdu v Novém Městě na Moravě.

Od roku 1923 se obnovuje aktivní činnost ve sboru. Přichází noví členové – Eduard Pujman, František Kanta, František Simajchl, Jan Josífek, Josef Červený, Karel Černý, Havlíček.
Kromě hasičského školení a zdravotních kursů stačí sehrát čtyři divadelní představení ročně. V roce 1935 hasí požár v prodejně Vzájemnost – Včela, za což obdrží dar 50 korun.

V roce 1939 byla zakoupena motorová stříkačka s příslušenstvím od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtu za 22.000,- Kč. Svůj křest ohněm zažila téhož roku při požáru Amylonu ve Žďáře nad Sázavou.
V roce 1947 se sbor rozšířil o 14 žen. Od roku 1949 se pravidelně zúčastňují okrskových soutěží. V tomto roce začala přestavba požární zbrojnice, budova byla rozšířena o kancelář národního výboru, zasedací místnost a byt. Začala se rozvíjet spolupráce se sborem dobrovolných hasičů ze zámku Žďár nad Sázavou. Sbory si vypomáhaly při zajišťování kulturních akcí, při výcviku, při pořádání soutěží.
V roce 1952 má sbor 18 členů činných, 85 přispívajících a 6 žen. Bylo utvořeno družstvo dorostenců pod vedením bratra Josefa Kroupy. Na činnost sboru má vliv politická situace, manifestačně se volí, oslavuje 1. a 9.máj. Odborné znalosti se hodnotí odznakem Vzorný požárník. Provádí se preventivní prohlídky v celé obci a v objektech JZD. Na soutěže požárních družstev nejsou zapsáni jenom muži, ale také žáci a žákyně. Ty vede Bohumil Šimůnek st.

V roce 1957 se dožívá 90 let zakládající člen sboru pan František Juda.
Rok 1978 začal oslavou Mezinárodního dne žen v novém kulturním domě, společně s najdeckým sborem. Sbor dobrovolných hasičů se tohoto roku podílel zejména na výstavbě mateřské školy. Tragickou událostí byl výbuch ve mlýně na dřevitou moučku v Najdeku, který si vyžádal 4 lidské oběti. Hašení a likvidace následků požáru se zúčastnili členové hamerského sboru.

Od roku 1979 je členská základna rozšířena o mladé členy a do sboru přichází i ženy. Až do roku 1989 trvá období, kdy se sboru daří po všech stránkách. Mladí požárníci soutěží ve hře Plamen, kde dosahují pod vedením Josefa Součka ml. velmi dobrých výsledků, ale ani družstvo mužů se nedá zahanbit. Na jedné straně jsou to odborná školení, přednášky, námětová cvičení, soutěže, preventivní prohlídky, sběr železného šrotu a brigády v zemědělství, ale hlavně od roku 1983 práce na přestavbě hasičské zbrojnice. Na druhé straně plesy, taneční zábavy, posezení u táboráku, zájezdy, společné oslavy kulatého jubilea členů sboru. Každoroční pomoc při stavbě pionýrského tábora v Železných Horkách, pomoc při stavbě rodinných domků nebo pokosení louky. Ale i návštěva v nemocnici, když přišla nemoc.

V roce 1990 má sbor 60 členů. Nejstaršími jsou bratři Karel Černý a Alois Březina. V roce 1998 má sbor 31 člena a průměrný věk je padesát let. Za sto let trvání sboru se vystřídalo mnoho jmen. Někdo působil ve sboru jen krátce, někdo celá desetiletí. Některá jména mají své pokračovatele ve druhém a třetím pokolení. Všem patří naše poděkování za práci ve Sboru dobrovolných hasičů v Hamrech nad Sázavou