Dnes je: Pondělí 03.10.2022 Svátek má: Bohumil

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Kanalizace obce

V pondělí 30.5. začala stavba kanalizace. Stavebníci frézují vozovku od školy směrem ke Žďáru. Průjezd obcí by měly zatím zhoršit jen drobná dopravní omezení. Žádáme Vás proto o toleranci a trpělivost. Děkujeme za pochopení. 

 

Zápis ze schůzky s občany 27.4.2022

Harmonogram kanalizace – výkresová dokumentace – NOVÁ

 

Schůzka občanů ke stavbě kanalizace – 27.4.2022

Kanalizace v obci – informace pro občany k postupu při realizaci kanalizačních přípojek

 

Harmonogram výstavby kanalizace

Stavební firmy, které se budou podílet na výstavbě kanalizace vytvořily harmonogram prací. Podle tohoto rozvrhu se budou snažit řídit a snad se podaří jej dodržet. Stavba kanalizace vypadá velice jednoduše, v podstatě se jedná o rýhu v zemi s centrální rourou, ze které vybíhají odbočení k jednotlivým domům. Ve skutečnosti se jedná o složitou věc, u které se můžou vyskytnout komplikace, a to zejména u delších obcí se složitým terénem (jako u nás). Naši kanalizaci budou stavět odborníci s dlouholetými zkušenostmi, přesto se může stát, že nepůjde vše podle plánu. Žádáme proto občany o případné pochopení a toleranci.

Zprovoznění čerpacích stanic, kterými se bude splašková voda čerpat do ČOV Žďár, proběhne v červenci a srpnu 2023, v září 2023 pak bude možné připojit jednotlivé domovní přípojky. Do té doby budete mít možnost domovní přípojky připravovat, budovat, ale ne připojit. Silnice od fotbalového hřiště do Najdeku a Šlakhamrů by měla zůstat průjezdná po celou dobu stavby, ovšem s dopravními omezeními (bude se jezdit místy podle semaforů). Podrobný harmonogram je k dispozici na OÚ Hamry. Případné další informace ke stavbě kanalizace získáte na OÚ Hamry.

Harmonogram kanalizace – výkresová dokumentace – původní předpoklad

 

Dotace ministerstva zemědělství, úpravy přípojek – poslední změny

Ministerstvo zemědělství nám schválilo dotaci na první část stavby kanalizace. Předpokládaný začátek první etapy, která bude realizována v Horních a Dolních Hamrech (kromě Leskovic), je jaro 2022 a konec této etapy je na podzim roku 2023. Viz. plánek v souboru Aktuální situace k realizaci kanalizace v naší obci. Podrobný harmonogram s uvedením jednotlivých ulic, termínů a objízdných tras bude zveřejněn v lednu 2022.

Do 20. ledna 2022 je možné ještě udělat případné změny v projektech přípojek k jednotlivým
nemovitostem. Po tomto datu už bude velmi složité provádět změny a vylepšení. Nahlédnutí do
projektů přípojek je možné na OÚ Hamry. Případné změny v projektech přípojek konzultujte s Ing. Jiřím Pustinou ze společnosti AQUA PROCON, e-mail: Jiri.Pustina@aquaprocon.cz; tel.: 737 206 970.

 

 

Starší informace:

Variantní studie odkanalizování obce.

Obec Hamry nad Sázavou nechala zpracovat studii, která uvádí možné varianty odkanalizování obce a komplexně porovnává jejich klady a zápory. V listinné podobě je k nahlédnutí na OÚ.

Variantní studie odkanalizování

C.1_přehledná situace_HP

 

V roce 2020 bohužel nebyl vypsán žádný další dotační titul, kde bychom se mohli o dotaci v potřebné výši ucházet. O získání dotace a zahájení stavby budeme usilovat i v letošním, a to i v případě možnosti stavbu rozdělit na několik částí.

 

Stavba kanalizace měla vypuknout na začátku března roku 2020 a měla postupovat od Horních Hamrů směrem na západ. Na základě zjištění skutečného příspěvku obce, který měl činit cca 95 000 000 Kč z celkových 180 000 000 Kč, což by mohlo být pro obec likvidující, bylo na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 5.3.2020 přijato usnesení k ukončení administrace projektu v současném konceptu. Zápis z tohoto zastupitelstva naleznete zde.

 

Ostatní informace:

Dne 22.10.2019 proběhla veřejná schůze ZO s občany, u kterých je navrženo čerpání do kanalizace.

Dne 10.4.2019 se uskutečnila v KD informativní schůze občanů se zástupci obce a projektantů.

Zápis z veřejné schůze ze dne 10.4.2019

 

Zde naleznete situace navržené kanalizace v jednotlivých částech naší obce:

1 Horní Hamry

2 Horní Hamry 2

3 přechod Horní a Dolní Hamry

4 Dolní Hamry

5 Leskovice

6 Najdek – za železnicí

7 Najdek

8 Šlakhamry

9 Šlakhamry 2

 

Dne 4. 10. 2018 jsme obdrželi stavební povolení ke stavbě kanalizace v naší obci.

Veřejná vyhláška – kanalizace Hamry nad Sázavou – zahájení správního řízení