Dnes je: Neděle 21.10.2018 Svátek má: Brigita

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Zastupitelstvo a rada obce

Zastupitelstvo obce

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, většinou jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů zastupitelstva obce je 15.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (je-li zřízen) ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Zastupitelstvo obce zvolené ve volbách 10. a 11. října 2014, na funkční období 2014 – 2018:

Starosta obce Hubert Křesťan
Místostarosta obce Stanislav Šípek
Členové obecní rady Ing. František Porubský
Ing. Štěpán Lukeš
MVDr. Jaroslava Vondráčková
Předseda finančního výboru ing. Josef Šenk
Předseda revizního výboru Martin Ptáček
Zastupitelé obce Vlastimil Františ
Bc. Roman Grodl
Karel Dvořák
Zdeněk Lopour
Martin Milián
Markéta Pátková
Vlastimil Rosecký
Ing. Jiří Svoboda

 

Svaz měst a obcí ČR v rámci realizovaného projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec připravil  Příručku pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2014. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Příručku naleznete zde pdf-ikona.