Dnes je: Pondělí 20.05.2024 Svátek má: Zbyšek

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Potřebuji vyřídit – zaplatit poplatky

Komunální odpad

Cena za likvidaci komunálního odpadu činí 750 Kč za rok za osobu, která má trvalý pobyt v naší obci. Osoby, které dosáhly ke dni 31. 12. 2023 věku 70 let a více, mají úlevu 200 Kč, výše poplatku je tedy 550 Kč.

Cena je platná pro rok 2024 a je splatná nejpozději do 31. 3. 2024.

Vyhlášku o poplatku za odstraňování komunálních odpadů naleznete zde.

V případě, že máte nárok na osvobození od poplatku za domovní komunální odpad, žádost naleznete zde.

Níže naleznete mapu rozmístění jednotlivých kontejnerů v naší obci:

 

Poplatek za psy

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • a) za prvního psa 120 Kč
  • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč
  • c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 60 Kč
  • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let činí poplatek 90 Kč.

Vyhlášku o místním poplatku ze psů naleznete zde.

 

Poplatky můžete uhradit následujícími způsoby:

  • hotově v kanceláři na Obecním úřadě Hamry nad Sázavou
  • nebo převodem na bankovní účet č. 162 232 8339/ 0800, kde je nutné uvádět variabilní symbol:

a) u platby za odpad 10 + číslo popisné, např. 10322 pro číslo popisné 322

b) u platby za psa 5510 + číslo popisné, např. 5510322 pro číslo popisné 322

 

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní. Poplatník má povinnost poplatek nejen řádně a včas uhradit, ale i povinnost ohlásit do 15 dnů změny rozhodné pro stanovení výše poplatku.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatků zvýšit až na trojnásobek.

 

Vlastníkům nemovitosti (bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci) umístěné na území obce, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, budou podány informace k platbě poplatku na obecním úřadě.

 

Informace sdělíme na tel. č. 566 629 229, 566 623 122, 608 955 361 nebo prostřednictvím emailu na adrese jana@hamryns.cz.