Dnes je: Pátek 19.07.2024 Svátek má: Čeněk

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Zákaz pálení klestí a vypalování trávy – AKTUALIZOVÁNO

Na základě skokového navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk požádal ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka o přijetí okamžitých omezujících opatření na území celého Kraje Vysočina. Důvodem je dlouhotrvající sucho, násobně vyšší aktivita obyvatelstva v mýcení lesů a pálení odpadu v zahrádkářských koloniích. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina aktuálně plní klíčové úkoly související s omezením šíření COVID-19. Využití jeho kapacit a zdrojů je na hranici možností.

Hasiči v Kraji Vysočina jen o začátku měsíce dubna vyjeli k více než 120 požárům trav a lesních porostů. Jen během pondělí 6. dubna bylo do 14. hodiny nahlášeno více než 80 takových případů. Ve většině případů vyjížděli hasiči k požárům, které vznikly od nedostatečně uhašených ohnišť.

Na území celého Kraje Vysočina je počínaje dnešním dnem až do odvolání zakázáno:
•rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
•kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,
•používání pyrotechnických výrobků,
•používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
•spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
•jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:
•lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
•suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
•plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
•sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

Vedení Kraje Vysočina i Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina děkují veřejnosti za respektování opatření.