Dnes je: Pátek 19.07.2024 Svátek má: Čeněk

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Kapličky

Kaplička v Horních Hamrech je zasvěcena Svaté Anně. Patří k válcovému mlýnu a je majetkem rodiny Březinovy. Kapličku dala postavit v 18. století Anna Svobodová. Přestavěna byla v roce 1875. Do nedávné doby byla ve velmi špatném stavu.
Majitel pan Alois Březina však kapličku přestavěl v původním tvaru a velikosti, pouze posunul její základy na vzdálenější místo od silnice. Nyní si ji můžete prohlédnout, když budete projíždět obcí po silnici 1/19, a to poblíž mostu přes řeku Sázavu.

 

Kaplička v Dolních Hamrech je zasvěcena Cyrilu a Metoději. Patří obci Hamry nad Sázavou. Byla postavena v roce 1871 a kompletně přestavěna v roce 2002. Rekonstrukce a vysvěcení kapličky v Dolních Hamrech. V září 2001 byla schválena panem farářem Ervínem Jansou a tehdejším starostou naší obce Hubertem Křesťanem oprava kapličky Cyrila a Metoděje v Dolních Hamrech.

V měsíci říjnu 2001 byla odstraněna venkovní i vnitřní omítka a odkopána zemina okolo kapličky. Plánovalo se, že na jaře 2002 se staré provlhlé kamenné zdivo odizoluje a znovu se omítne. Po obnažení zdiva se zjistilo, že velmi silné kamenné zdi kapličky mají velice špatné základy.
Proto jsme se v únoru 2002 rozhodli, že je třeba špatné rozpadající se zdivo zbourat a nahradit ho novým cihelným zdivem, které bude mít odpovídající základy. Obec Hamry nad Sázavou se s panem farářem dohodla, že náklady na rekonstrukci se rozdělí rovným dílem mezi obec a farní úřad.
Na dodávku stavební části byla vybrána stavební firma Pajer a Bukovský. Pro příznivé počasí bylo 5. března 2002 započato s bouráním, před tím byla pomocí vysokozdvižného vozíku sejmuta střecha. Ve střešní konstrukci bylo nutné vyměnit shnilé trámy. Když byly vybudovány řádné základy, podezdívka a vystavěno zdivo, vrátila se opravená střecha zpět na kapličku.

I s omítkami toto vše dokončila stavební firma 20. března 2002. Dokončení rekonstrukce se ujaly rodiny Poulova a Jadrná.

Bylo nutné provést podbití řimsy a stropu, veškeré nátěry, dodat okapové korýtka a svody a tyto svést do kanalizace, položit venkovní dlažbu, úpravu terénu a květinovou úpravu okolo kapličky. Dubové dřevo na dveře a oltář dodala římskokatolická farnost ve Žďáře nad Sázavou a toto vyrobila místní firma Kybek s.r.o. Dřevěný reliéf Svatých Cyrila a Metoděje vyřezal pan Bohuslav Jánoš ml. Dřevěný zlacený křížek na reliéfu pochází z 19. století z původního oltáře, který byl zničen při vyloupení kapličky v roce 1990.
Kříž na levé straně v kapličce daroval pan farář Ervín Jansa. Vyšívanou dečku na oltářní desku zhotovila paní A. Králíčková a koberce zakoupila paní J. Soušková. S Boží pomocí a lidskou snahou byla kaplička slavnostně vysvěcena farářem P. Ervínem Jansou dne 5. července 2002 na svátek Svatých Cyrila a Metoděje a byla zde sloužena 1. poutní mše.
Této mše se zúčastnilo kolem 90 našich i přespolních občanů. Dobrá slova pana faráře si určitě všichni odnesli v myšlenkách do svých domovů.
Tato pouť by měla začít další tradici v naší obci.

 

Kaplička v místní části Najdek je zasvěcena panně Marii Bolestné. Patří obci Hamry nad Sázavou.
Byla postavena v roce 1935 a opravována v roce 1999.
Od roku 2001 je v kapličce instalováno automatické zvonění.