Dnes je: Pátek 19.07.2024 Svátek má: Čeněk

hamry

Kontaktní údaje:

Obec Hamry nad Sázavou
Hamry nad Sázavou 322, 591 01

Telefon: 566 623 122
Email: obec@hamryns.cz

> Podrobný kontakt

Výběrové řízení na pozici účetní obce

Obec Hamry nad Sázavou hledá účetní na pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hodin týdně, s předpokládaným termínem nástupu v dubnu – květnu 2020. Platová třída 9,10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Charakteristika vykonávané činnosti: vedení účetnictví obce, tvorba a správa rozpočtu a financování, vedení samostatné účetní evidence při čerpání dotací, zpracování výkazů pro ČSÚ, evidence a inventarizace majetku, evidence obyvatel.
Předpoklady: úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ekonomické zaměření, dle § 4 Zák. č. 312-2002 Sb., státní občanství ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, dobrá znalost práce na PC (Word, Excel), flexibilita, spolehlivost, samostatnost, základní orientace v právních normách a dalších dokumentech potřebných pro uvedený druh práce, praxe na pozici účetní minimálně 2 roky.
Další požadavky: praxe účetní obce výhodou, zkušenosti se systémem GINIS výhodou.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce, telefonický a/nebo e-mailový kontakt. K přihlášce přidejte tyto doklady: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 111/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: poštou na adresu: Obecní úřad Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Hamry nad Sázavou (podací razítko nejpozději s datem 13.3.2020); osobně: Obecní úřad Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Hamry nad Sázavou nejpozději do 13. 3. 2020 do 12.00, obálka musí být označena „Veřejná výzva – účetní pro obec“ Dotazy na tel. 774 742 745 nebo starosta@hamryns.cz